dự án vẫn ngủ im

Bên cạnh những dự án rục rịch triển khai thì phần lớn các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn bất động.

Bên cạnh những dự án rục rịch triển khai thì phần lớn các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn bất động.

Comments

comments

Xem thêm

Leave a Comment