Các yếu tố ảnh hưởng đến bất động sản 2017

Chủ đầu tư khu đô thị Nam Vĩnh Yên

I. Các yếu tố ảnh hưởng đến bất động sản trực tiếp: Các yếu tố tự nhiên: – Vị trí của Bất động sản: khả năng sinh lời do yếu tố vị trí mang lại càng cao thì giá trị của BĐS càng lớn. Mỗi BĐS luôn đồng thời tồn tại hai loại vị trí, vị trí tuyệt đối và vị trí tương đối. Xét trên phương diện tổng quát cả hai loại vị trí nói trên đều có vai trò quan trọng trong việc xác lập giá trị của BĐS. Những…

Xem thêm...