Condotel, office-tel, home-tel: 3 loại hình BĐS đầu tư hot nhất 2017

Condotel, office-tel, home-tel

Condotel, Office-tel, Home-tel: 3 loại hình BĐS đầu tư hot nhất 2017 Những mô hình BĐS đầu tư này đều mới xuất hiện ở Việt Nam, và đang trở thành kênh đầu tư “hot” trong năm, đó là căn hộ khách sạn (condotel), căn hộ office-tel và căn hộ home-tel. Trong bối cảnh thị trường đang thiếu kênh đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ thuộc tầng lớp trung lưu, thì gần đây thị trường BĐS đã xuất…

Xem thêm...