Hà Nội thu 2.426 tỷ đồng từ đấu giá đất

Nhadatsieudep.com – Qua 8 tháng triển khai kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) năm 2016, toàn thành phố đã có 15 đơn vị tổ chức đấu giá QSDĐ với diện tích 21,3ha, tổng số tiền thu về từ việc bán đấu giá đạt 2.426 tỷ đồng. Việc bán đấu giá QSDĐ giúp Thành phố thu về cho ngân sách 2.426 tỷ đồng Thực Kế hoạch số 75/KH-UBND, về đấu giá QSDĐ năm 2016, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở TN&MT và các Sở, ngành,…

Xem thêm...