Khách ngoại vẫn khó mua nhà tại Việt Nam

Dù Luật Nhà ở 2014 cho phép người nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam, nhưng vẫn rất ít người nước ngoài đứng tên mua nhà. Lý do là vì thủ tục còn vướng quá nhiều. Sau 1 năm Luật Nhà ở 2014 được áp dụng, chỉ mới có khoảng 700 người nước ngoài mua được nhà tại TP.HCM, nhưng đa số là Việt kiều nhờ người nhà đứng tên hộ Theo Luật Nhà ở 2014 thì những người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân…

Xem thêm...