Siêu đô thị Bắc Sông Cấm ở Hải Phòng được quy hoạch thế nào?

UBND TP. Hải Phòng vừa có Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm hành chính, chính trị mới Bắc sông Cấm thành phố Hải Phòng đến năm 2025 thành Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Bắc sông Cấm đến năm 2025. Khu vực quy hoạch có tổng diện tích 325 ha, quy mô dân số khoảng 17.500 người. Khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm chủ yếu về phía bờ Bắc sông Cấm và một…

Xem thêm...