Làm thế nào để kinh doanh bất động sản trên Facebook hiệu quả?

kinh-doanh-bat-dong-san-tren-fb

Bạn đang kinh doanh bất động sản trên các kênh online như google & Facebook như thế nào? Đã có rất nhiều nhân viên kinh doanh bất động sản tìm kiếm và quảng cáo bất động sản bằng Facebook dưới nhiều hình thức. Nhưng cách thức đăng bài trong Group vô tội vạ, hay ngay cả trên chính trang Facebook cá nhân của bạn, có thể giết chết các cơ hội gặp gỡ khách hàng tiềm năng ngay từ trong trứng. Cách làm và đầu tư kinh doanh bất động sản vào trang Facebook của…

Xem thêm...