Khắc phục hiện sai ảnh khi chia sẻ bài trên blogspot lên Facebook

khắc phục sai ảnh

Hiện tại thì rất rất nhiều người dùng sử dụng Blogger gặp phải tình trạng này, sau khi chia sẻ link lên facebook thì nó hiện sai ảnh thumbnail review cho đường link đó. Thường xảy ra nhất là facebook sẽ không lấy ảnh đầu tiên trong bài viết, mà một ảnh nào đó khác như logo hoặc ảnh đại diện của tác giả bài viết đó. Do đó trong bài viết này mình xin hướng dẫn một thủ thuật nhỏ để giúp các bạn những người dùng Blogger khắc…

Xem thêm...