Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai

Thủ tướng đã ký Quyết định số 1675/QĐ-TTg. V/v phê duyệt ‘Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020’. Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai (ảnh minh họa) Đề án được triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước từ tháng 1.2016 đến tháng 12.2020 với tổng kinh phí thực hiện khoảng 49,85 tỉ đồng. Mục tiêu tổng quát của đề án là thực hiện đồng bộ các giải pháp để…

Xem thêm...