Bất động sản Phú Mỹ Hưng vẫn đắt khách

98% sản phẩm đợt công bố cuối cùng dự án Riverpark Premier của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng được giao dịch thành công đã xóa tan mọi nghi ngại về thị trường bất động sản tại đây đang bị ảnh hưởng từ các tác nhân bên ngoài khu đô thị. Kết quả này cho thấy tính thanh khoản bất động sản trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng vẫn được khách hàng đánh giá cao và sản phẩm vẫn được tin tưởng lựa chọn. Như vậy, tính trên toàn…

Xem thêm...