Để sở hữu một căn nhà phải nộp những loại thuế gì?

thue thu nhap ca nhan tu bat dong san

Khi chúng ta muốn làm sổ đỏ; mua bán, chuyển nhượng nhà, đất sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất và 5 loại lệ phí dưới đây. Thuế thu nhập cá nhân Đây là nghĩa vụ của bên chuyển nhượng (trừ khi các bên có thỏa thuận về việc bên nhận chuyển nhượng đóng thuế này). Căn cứ Điều 14 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân 2007, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2% tính…

Xem thêm...