Muốn vay gói 30.000 tỷ với lãi suất ưu đãi, ta phải lưu ý thông tin này

Các khoản giải ngân sau ngày 31/12/2016 sẽ áp dụng lãi suất vay thỏa thuận từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại. NHNN đề nghị các ngân hàng giải thích, phổ biến đúng và đầy đủ tới khách hàng để đẩy nhanh tiến độ của gói vay. Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, ngày 26/9, NHNN đã có công văn Số 7197/NHNN-TD gửi các ngân hàng đang thực hiện chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính Phủ (thường gọi…

Xem thêm...