Vĩnh Phúc công bố bổ sung quy hoạch Khu đô thị du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh–An Tường

Vừa qua, UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) phối hợp với UBND các xã An Tường, Vĩnh Thịnh và Công ty cổ phần tập đoàn FLC tổ chức hội nghị công bố bổ sung quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh – An Tường. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh – An Tường. Theo Quyết định số 2369 ngày…

Xem thêm...