Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai

Thủ tướng đã ký Quyết định số 1675/QĐ-TTg. V/v phê duyệt ‘Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020’.

dat vinh phuc

Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai (ảnh minh họa)

Đề án được triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước từ tháng 1.2016 đến tháng 12.2020 với tổng kinh phí thực hiện khoảng 49,85 tỉ đồng. Mục tiêu tổng quát của đề án là thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc, hạn chế hiện nay nhằm tăng cường phát hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà đất nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai; góp phần nâng cao hiệu lực pháp luật nhà đất, ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trên phạm vi cả nước.
Theo kế hoạch, năm 2016, đề án tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của UBND các cấp huyện, xã trên phạm vi cả nước. Năm 2017, tập trung thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai ở các cấp. Vào 2018, tập trung kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế. Năm 2019, tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp. Năm 2020, tập trung kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
– Thanh niên Việt Nam – 

Comments

comments

Xem thêm